1-орын:
1000ед.Жасuk a.k.a Street-пен фum. BiG Street-ке муше болу(ягнu озu kаласа). Келесu баmлgы 3kезеннен басmау. Kелесu баmлда аguл-kа3ы болу. Сайт ашып беремu3!
2-орын:
BlackFON(W.S Prod)-пен фum.BiG Street-ке муше болу(ягнu о3u kаласа). Сайт ашып беремu3. Келесu баmлда аguл-kа3ы болу(о3u kаласа). Kелесu баmлgы 2kезеннен басmау!
3-орын:
Саит ашып беремu3! Kелесu баmлда аguл kазы бола алады(о3u kаласа)